بگذر

کارگزینی

 
انجام امور پرسنلي راجع به ايثارگران معزز شامل فرزندان شاهد و  جانبازان 25% و بالاي بيست و پنج درصد- حالت اشتغال- كسر ساعت كار

بررسي و تنظيم و آماده سازي پرونده هاي ارتقاء طبقه ورتبه و تبديل وضعيت و تغییر پست  به منظور طرح در كميته تخصصي طبقه بندی مشاغل دانشگاه

تمديد قرارداد كليه كاركنان پيماني( براي مدت يك، دو يا سه سال)  و قرارداد انجام كار معين( براي يك سال) بر اساس ضوابط مربوطه.

اجراي بخشنامه هاي مختلف اعم از اعمال ضرايب ساليانه حقوق براي كليه كاركنان رسمي،‌پيماني، قانون كار و قراردادي.

تهيه گزارش کار کرد از سیستم اطلاعات حضور و غياب و ارسال آن به واحدها

استخراج مانده مرخصي هاي كاركنان

بررسي و كارشناسي پرونده و احتساب سوابق كاركنان جهت سنوات قابل قبول براي بازنشستگي بابت برقراري حقوق بازنشستگي

محاسبه و اعلام پاداش پايان خدمت و مانده مرخصي جهت پرداخت به بازنشستگان.

حذف سهم بازنشستگي كارمند پس از سي سال اشتغال.

صدور ابلاغ برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد

صدور ابلاغ پرداخت كمك هزينه ازدواج (كارمندان وفرزندانشان)

صدور ابلاغ كمك هزينه فوت افراد تحت تكفل

صدور ابلاغ قطع كمك هزينه عائله مندي و اولاد

صدور مجوز تمام وقتي مديران

صدور مجوز محروميت از مطب

برقراري بيمه تكميلي

ارسال مرخصي زايمان و استعلاجي كاركنان پيماني و تبصره 3 به تامين اجتماعي

معرفي نامه صدور دفترچه بيمه و افزايش عائله

گواهي اشتغال به كار

گواهي اشتغال جهت ارائه به سفارتخانه و دارالترجمه رسمي

كنترل و تكميل ليست كاركرد و حضور و غياب ماهيانه پرسنل

صدور معرفي نامه پرداخت هديه به فرزندان ممتاز كاركنان

 

 

قوانین مربوط به بازنشستگی

قوانین مربوط به حقوق ومزایا

قوانین مربوط به طبقه بندی مشاغل

 

 

نام ونام خانوادگی - سمت

 

مدرک تحصیلی

تلفن
آقاي سيد امير سالاري - رئیس اداره كارگزيني سازمان                                                            کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی                                                                                             داخلی 9317 - 38761023                                                                                
خانم سمانه الهی - کارگزین مسئول سازمان مرکزی دانشگاه  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - گرایش تشکیلات و روشها داخلی 9331 - 38761023
خانم ندا میرزائی نامقی - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- گرایش سیستمهای اطلاعاتی داخلی 9316 - 38760386

خانم بهناز دانائی - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه

 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

 داخلی 9315
خانم فرشته عباس زاده - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - گرایش تحول داخلی 9314 - 38760386
آقای مجید حاتمی کیا - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه  کارشناس مدیریت دولتی  داخلی 9324
خانم سهیلا سرائی - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه  کارشناس ارشد مدیریت دولتی  داخلی 9317- 38761023
خانم سحردائمی شیرعلیزاده - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه  کارشناسی مهندسی پزشکی داخلی 9315
خانم سیده هانیه سیادتی - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه  کارشناسی مهندسی پزشکی داخلی 9314

 

 

 

نام ونام خانوادگی - سمت

 

مدرک تحصیلی

تلفن
آقاي سيد امير سالاري - رئیس اداره كارگزيني سازمان                                                            کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی                                                                                             داخلی 9317 - 38761023                                                                                
خانم سمانه الهی - کارگزین مسئول سازمان مرکزی دانشگاه  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - گرایش تشکیلات و روشها داخلی 9331 - 38761023
خانم ندا میرزائی نامقی - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- گرایش سیستمهای اطلاعاتی داخلی 9316 - 38760386

خانم بهناز دانائی - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه

 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

 داخلی 9315
خانم فرشته عباس زاده - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - گرایش تحول داخلی 9314 - 38760386
آقای مجید حاتمی کیا - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه  کارشناس مدیریت دولتی  داخلی 9324
خانم سهیلا سرائی - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه  کارشناس ارشد مدیریت دولتی  داخلی 9317- 38761023
خانم سحردائمی شیرعلیزاده - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه  کارشناسی مهندسی پزشکی داخلی 9315
خانم سیده هانیه سیادتی - کارگزین سازمان مرکزی دانشگاه  کارشناسی مهندسی پزشکی داخلی 9314

 

 
 
 

انتشار: