بگذر

سیستم ها و روش ها

سیستم‌ها و روش‌ها

 
 
 

امروزه ضرورت ارزش نهادن بر کیفیت ارتقای مداوم آن در عرصه ارائه خدمات امری بدیهی است؛ و نقطه کانونی در تحقق این امر ایجاد یک درک روشن از تمامی سیستم‌ها و فرآیندهای سازمانی و تعاملات بین آن‌ها است.

ماموریت‌ها:

1- شناسایی، مستند‌سازی و دسته‌بندی علمی فرآیندهای سازمانی

2- اولویت‌گذاری فرآیندهای اصلی در حوزه‌های تخصصی.

3- اصلاح فرآیندها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات.

4- تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات.

5- پیش‌بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات.

6- شناسایی و انتخاب فناوری‌های نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و اصلاح سیستم‌ها و فرآیندها یا بکارگیری آن فناوری.

7- مستندسازی و شفاف‌سازی نحوه ارائه خدمات و اطلاع رسانی آن به مردم.

انتشار: