بگذر

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات و بخش‌نامه ها

 
 
سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری  
سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری  
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری  
ابلاغ نقشه راه اصلاح نظام اداری توسط رئیس‌ جمهور  
برنامه جامع اصلاح نظام اداری  
مجموعه مصوبات اصلاح نظام اداری(95)
بخشنامه تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی
شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه‌های اجرائی(سطح ملی)
آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی
دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار  
دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
دستورالعمل تشکیل کمیته‌های تخصصی
بخشنامه تشکیل کمیته برنامه‌ریزی و مدیریت عملکرد
بخشنامه میز خدمت
روند ارتقا طبقه و رتبه  
دستور العمل اجرایی وزارت بهداشت  
شرایط احراز مشاغل  

انتشار: